contakt

                                

                    Komende   wandelingen


       Krokodilletocht op zondag 14-3-2021 ....annul.

       

                             Bijkomende


                                                    

           

 

                    

 

 


 

 

   


         

       


 

                           

  

                                                                                     Ichtegem, 20 november 2019

Betreft : Hernieuwing lidmaatschap bij Spoetnikstappers vzw middelkerke aangesloten bij

                                                       Wandelsport vlaanderen onder het nr. 5363

 

Beste,

U was in 2020 lid van spoetnikstappers middelkerke of (u wilt zich aansluiten) aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen vzw.  We hopen dat u in dat jaar van de wandelsport genoten hebt en dat u onze sport verder blijft beoefenen. Dit kan op wandelingen van onze club of bij andere clubs aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen vzw maar evengoed op een deugddoende wandeling die u op eigen houtje maakt. Als lid 2020 van Wandelsport Vlaanderen vzw ontving u het federatietijdschrift Walking Magazine. Gezien uw lidmaatschap nog niet hernieuwd werd voor 2020 ontving u recent het laatste nummer van dit tijdschrift.

Bent u nog steeds gebeten door de wandelmicrobe en wil u dit pad verder bewandelen, hernieuw dan je lidmaatschap voor 2020.

 

Het lidmaatschap bij wandelclub vzw spoetnikstappers middelkerke biedt u heel wat voordelen o.a.

Voordelen club?

 • Terugave van uw lidmaatschap door uw ziekenfonds…..
 • Gebruik van ons clubmateriaal bij feestelijkheden en hebt u handjes te kort …geeft u maar een seintje wij springen bij
 • Als medewerker kunt u punten verzamelen dat u kunt gebruiken voor onze clubmaaltijden evenals als gewone stapper op andere organisatie van andere club’s
 • Bij gezamenlijke uitstap voorzien we vervoer (gratis) ook suggesties van jullie altijd welkom
 • Korting op aankoop bij verschillende firma’s
 • Een driemaandelijkse nieuwsbrief met werking van onze eigen vereniging
 • Mogelijkheid om walking in belgium aan te kopen aan 8€ in plaats van 17€ ( wandelender)

 

De voordelen die Wandelsport Vlaanderen vzw u biedt via de aansluiting bij onze club zijn:

 • Een korting van minstens 0,40 euro op de deelnameprijs op wandeltochten van Wandelsport Vlaanderen vzw.
 • Een uitgebreide verzekering lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand op wandeltochten maar ook op weg naar en van de wandeltocht. Ook bij individuele beoefening van de wandelsport bent u als lid verzekerd. Dit houdt in dat u van onze sportverzekering geniet wanneer u bv. op reis een wandeltocht maakt, wanneer u op een vaste wandelroute wandelt, een boswandeling maakt,…
 • U ontvangt gratis 5 maal per jaar ons tijdschrift Walking Magazine (1 per adres)
 • U geniet van een korting bij partners van Wandelsport Vlaanderen vzw (meer info: zie www.wandelsportvlaanderen.be)
 • Als lid van een erkende sportfederatie geniet u bij de mutualiteiten een teruggave op het betaalde lidgeld.. U ontvangt hiervoor samen met uw lidkaart een attest dat bij uw ziekenfonds kan afgeleverd worden.

Er zijn ongetwijfeld nog meer redenen waarom we hopen dat u uw lidmaatschap hernieuwd, niet in het minst omdat wandelen heel goed is voor de gezondheid. Wandelen is de ideale boost waar  gezondheid. en gezelligheid samengaat

We hopen u ook in 2020 als lid van spoetnikstappers te mogen verwelkomen.

De prijs voor het lidmaatschap 2020 bij onze club bedraagt …15… euro voor een 1e lid, 15……euro voor een 2de lid op zelfde adres en 10  euro voor 3e en volgende leden op zelfde adres kinderen

 - 12j gratis

 

U kan het  bedrag storten op rekening IBAN: BE 27738000354373…BIC-code KREDBEBB……van wandelclub VZW spoetnikstappers MIDDELKERKE

Bij storting geeft u maar een seintje via contactformulier of info@spoetnikstappers.be

                                                                   Met hoogachting,

                                                                   de voorzitter

                                                                    Devos Marc

 
 
 
 

    nieuwe leden altijd welkom  via dit formulier .....gelieve uw naam - geboortedatum - adres - emailadres (indien) en tel. te

    vermelden ....u kunt u lidmaatschap betalen (15€) via onze bankreknr.... be 27738000354373   bic kredbebb ....van zodra wij uw betaling ontvangen  word uw lidkaart en alle formaliteiten u bezorgt 

het Spoetnikteam